Disclaimer


Hoewel ik, Albert van Dinteren, de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht in de samenstelling en het onderhoud van de op deze website verstrekte informatie, kan ik niet garanderen dat deze informatie compleet, actueel en/of accuraat is.
Hij aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op, of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie.
Mochten er vragen zijn over de verstrekte informatie kunt u altijd contact opnemen met de praktijk.