Informatief

PatiŽnteninformatie

Artikelen en folders

Sommige aandoeningen kunnen volledig genezen worden. Bij andere aandoeningen is een flinke verlichting van de klachten mogelijk. Sommige aandoeningen kunnen hooguit aanvullend behandeld worden. Er zijn ook mogelijkheden om bijwerkingen van reguliere medicatie te verlichten zonder de werking van die gewone medicijnen te verminderen!

Om u een indruk te geven wat er allemaal mogelijk is in de 'alternatieve geneeskunde' hebben wijzelf een aantal patiŽntenfolders samengesteld. Daarnaast kunt een aantal interessante artikelen over behandelingen en de achtergronden daarvan lezen.

Folders over behandelingen in onze praktijk

Lezenswaardige artikelen

Toestemmingsverklaring Privacyreglement wet AVG (Algemene verordening gegevensbescherming)

De AVG is de nieuwe wet (mei 2018) ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.
Alle informatie hierover staat in onze "Toestemmingsverklaring Informed consent met Privacy verklaring Praktijk A.van Dinteren mei 2018"