Praktijk van Dinteren

De juiste keuze

Diverse mogelijkheden

U wordt niet wijsgemaakt dat met alternatieve/complementaire geneeswijzen (CAM= Complementary Additive Medicine) alles te genezen is.

Wel kunnen we u wijzen op de andere mogelijkheden die u heeft bij behandeling van bepaalde klachten. Daarbij wordt niet alleen zoveel mogelijk gebruik gemaakt van aangetoonde werkende reguliere evidence based wetenschappelijk methoden maar ook het alternatieve PROGNOS meetsysteem en de ASYRA testmethode toegepast dat niet alleen complementair maar ook met artsenkennis beoordeeld wordt.

Daarnaast hebben wij in het kader van nieuwe therapeutische mogelijkheden
voor de complementaire geneeskunde (CAM) de nieuwe, pijnloze lasertherapie methode voor locale behandeling, de Lasernaald acupunctuur, in onze praktijk ge´ntroduceerd.


terug naar overzicht Praktijk van Dinteren