Tarieven

Klachtenafhandeling

Afhandeling van Klachten

Met ingang van 1 januari 2017 is een nieuwe wet van kracht waardoor de afhandeling van klachten van patiŽnten over zorgverleners anders is geregeld.

Homeopatische behandelingen

Mocht u ontevreden zijn over de bejegening of de behandeling die u gekregen hebt met betrekking tot homeopathische behandeling , dan kunt u een klacht indienen bij het secretariaat van onze beroepsvereniging AVIG te Bunnik
E-mail: info@avig.nl
Tel.: 06 148 05 117 (werkdagen 9-12 uur).
Uw klacht wordt overgedragen aan een klachtenfunctionaris die contact met u opneemt en u informeert over de afhandeling van uw klacht.
Als deze afhandeling met bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet leidt tot een aanvaardbare oplossing, dan kunt u zich vervolgens wenden tot een geschilleninstantie. Deze instantie beoordeelt de situatie juridisch, is bevoegd een oordeel uit te spreken en is tevens bevoegd een eventuele schadeclaim toe te wijzen.
De Stichting Geschilleninstantie Complementaire/Integrale Geneeskunde is bereikbaar op het volgende adres:
SGCIG (Stichting Geschilleninstantie Complementaire/Integrale Geneeskunde NAAV AVIG)
Voorburggracht 403
1724 NZ Oudkarspel
Tel.: 06 271 17 316
http://www.sgcig.nl/
E-mail: info@sgcig.nl

Acupunctuur behandelingen

Mocht u een klacht willen indien over de acupunctuurbehandeling (Nederlandse Artsen Acupunctuur Vereniging (NAAV) dan dient u dat te doen via dezelfde
SGCIG (Stichting Geschilleninstantie Complementaire/Integrale Geneeskunde NAAV AVIG)
Voorburggracht 403
1724 NZ Oudkarspel
Tel.: 06 271 17 316
http://www.sgcig.nl/
E-mail: info@sgcig.nl

Orthomoleculaire behandelingen (MBOG)

Heeft u een klacht over een orthomoleculaire behandeling of over uw behandelaar en lukt het niet die samen met de behandelaar op te lossen, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van de vereniging waarbij uw behandelaar is aangesloten. Het secretariaat kan uw gegevens doorgeven aan de klachtenfunctionaris om contact met u op te nemen.
Secretariaat MBOG
Hogelanden W.Z. 5
3552 AB UTRECHT
E-mail: secretariaat@mbog.nl
De klachtenfunctionaris kan u helpen uw klacht te formuleren. Soms is het al voldoende dat u uw verhaal kunt vertellen en ziet u af van verdere actie. Soms kan er bemiddeld worden en maakt men met u een afspraak over de vervolgstappen.

Geschilleninstantie van de Koepel Alternatieve Behandelwijzen (KAB)

Blijkt het niet mogelijk uw geschil met de betrokken behandelaar, met hulp van de klachtenfunctionaris, op te lossen, dan zal de klachtenfunctionaris u verwijzen naar de Geschilleninstantie van de Koepel Alternatieve Behandelwijzen (KAB). Deze onafhankelijke instantie behandelt uw klacht uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk, onder voorzitterschap van een jurist. Hieraan zijn kosten verbonden.

Contactmogelijkheden met de KAB

Informatie
aanvragen per telefoon, e-mail of brief.
Klachten melden per telefoon
Klachten indienen alleen per brief.

Telefoon (0495) 499585 maandag t/m vrijdag van 09.30 tot 12.30 uur
E-mail kab@kab-klachten.nl
Adres KAB
Postbus 2122
6020 AC Budel

Tuchtcollege en Inspectie Gezondheidszorg (IGZ)

Is er duidelijk sprake van een tuchtwaardige klacht, dan verwijst de klachtenfunctionaris u naar het tuchtcollege van de vereniging waarbij uw behandelaar is aangesloten. Dit college, onder voorzitterschap van een jurist, behandelt ernstige klachten en kan indien nodig de Inspectie voor de Gezondheidszorg inschakelen. In zeer ernstige gevallen kan de klachtenfunctionaris direct melding naar de IGZ doen.

terug naar overzicht Tarieven