Werkwijze

Prognos

Het Prognos meetsysteem

Wij kunnen u wijzen op alle mogelijkheden die u heeft bij behandeling van bepaalde klachten. Daarbij wordt niet alleen zoveel mogelijk gebruik gemaakt van aangetoonde werkende methoden maar ook het PROGNOS meetsysteem toegepast.

Prognos diagnose en therapie

PROGNOS is een computer-analyse systeem ter herstel en behoud van een goede gezondheid. Het is afkomstig uit de ruimtevaartgeneeskunde. Het is een veilige en pijnloze methode om klachten te verhelpen en te voorkomen en kan ook op baby's toegepast worden. Deze behandelwijze is een holistisch systeem gebaseerd op kennis van reguliere geneeskunde, acupunctuur, homeopathie, orthomoleculaire geneeskunde, ayurveda en vele andere natuurlijke geneeswijzen.

Ruimtevaarttechnologie voor uw gezondheid

PROGNOS is een unieke innovatieve combinatie van 5000 jaar oude Chinese wijsheid, gebaseerd op de energiestromingen in de meridianen en Westerse high-tech computertechnologie, gebaseerd op wetenschappelijke feiten en praktijkervaring.
Prof.Dr.med. Valery Polyakov reisde in 1993 en 1994 in totaal 438 dagen non-stop met het ruimtestation MIR om de aarde. Tijdens deze vlucht is het PROGNOS systeem ingezet om de gezondheid van de kosmonauten te bewaken (zie het artikel Uit de kosmos voor uw gezondheid).
Ook de Westerse reguliere geneeskunde en het PROGNOS systeem blijken elkaar perfect aan te vullen en worden reeds in veel landen gecombineerd toegepast. Op dit moment wordt er in 55 landen met PROGNOS gewerkt.

Verstoringen opsporen in het lichaam

Met behulp van PROGNOS stelt de behandelaar vast welke verstoringen in het lichaam aanwezig zijn en door welke oorzaken deze verstoringen zijn ontstaan. Vervolgens wordt de oorzaak van de klachten behandeld en niet de symptomen, waardoor klachten definitief kunnen verdwijnen. Het uiteindelijke doel is evenwichtsherstel van lichaam en geest. In principe kunnen alle klachten met PROGNOS behandeld worden. Veel behandelde klachten zijn chronische vermoeidheid, spier- en gewrichtsklachten, allergieŽn, migraine, hoofdpijn, darmstoringen, huidklachten, hormoonstoringen, emotionele storingen zoals angsten en depressies, ADHD, multiple sclerose en reumatische klachten.

Bij klachten is het altijd wenselijk eerst de huisarts en eventueel een specialist te bezoeken.

Behandeling met PROGNOS

 1. Klachten verhelpen en weer gezond worden. Met behulp van PROGNOS worden oorzaken van klachten opgespoord en vervolgens behandeld.
 2. Gunstig beÔnvloeden van chronische ziekten. Chronische ziekten zoals ernstige suikerziekte en reuma zijn over het algemeen niet te genezen met PROGNOS. De behandeling kan echter wel een goede invloed hebben en de ziekte beter beheersbaar maken. Hierdoor hebben de patiŽnten minder klachten en voelen zich aanzienlijk fitter.
 3. Voorkomen van klachten. Lang voordat er klachten optreden zijn de energieŽn in de meridianen al meetbaar verstoord. PROGNOS kan deze energetische verstoringen vaststellen.

Diagnose: op zoek naar oorzaken

De behandelaar zal in het eerste gesprek de voornaamste klachten inventariseren en vragen stellen over het gebruik van medicijnen en andere middelen. Er wordt ook informatie verkregen door bijvoorbeeld naar de tong, het gezicht en de nagels te kijken. Vervolgens meet hij met het PROGNOS computer-analyse systeem de energietoestand van de 24 hoofdmeridianen, zoals die in de acupunctuur bekend zijn. Aan de hand van de meetresultaten die op het beeldscherm verschijnen in duidelijke grafieken en overzichten kan de behandelaar bepalen welke meridianen een energetische verstoring hebben, door welke oorzaak deze verstoring opgetreden is en waarmee dit te verhelpen is. Bovendien kan er bepaald worden welke oorzaak als eerste behandeld moet worden voor een snel en blijvend resultaat.

De behandelaar zal zo nodig nog een aantal gerichte vragen stellen ter aanvulling van de meting. Vervolgens krijgt de patiŽnt informatie over de verstoringen die tot bepaalde klachten geleid hebben. Tijdens het eerste bezoek zullen alle functies en oorzaken worden gemeten om een complete diagnose te kunnen stellen. Bij vervolgbehandelingen meet de behandelaar die functies die voor het vervolg van de behandeling van belang zijn.

Therapie: herstel van natuurlijk evenwicht

Als de oorzaak van de klachten bekend is, kan gewerkt worden aan het opheffen van de verstoringen. Hiervoor activeert de therapeut het natuurlijk mechanisme in het lichaam dat die verstoringen kan opheffen en dus de klachten kan wegnemen. Voorbeelden hiervan zijn dromen om niet verwerkte emoties te integreren en koorts om virussen te elimineren. Om genezing te bewerkstelligen gebruikt de behandelaar de uniek aan het PROGNOS-systeem gekoppelde innovatieve Therapie-Frequentie-Spectra. Deze bestaan uit effectieve combinaties van kruiden, planten, vitaminen en mineralen en de zogenoemde Vitaal-Frequenties.

Enkele voorbeelden

Klachten kunnen veel verschillende oorzaken hebben. Met PROGNOS kan de oorzaak worden opgespoord en behandeld. Hieronder staan enkele voorbeelden van veel voorkomende klachten en hun mogelijke oorzaken.

 • Hypothalamusstoring ten gevolge van hevige emoties of een mechanische schok (bijvoorbeeld aanrijding) kan leiden tot slapeloosheid, slechte concentratie, wisselende stemmingen, vermoeidheid, depressie en verzwakte afweer.
 • Bij ME of chronisch vermoeidheidssyndroom is er veelal sprake van een sluimerende virusactiviteit met name van de lever- de nier- en de miltmeridiaan in combinatie met onverwerkte emoties ontstaan in een drukke periode met overacticviteit.
 • Bij ADHD is er sprake van een voedselovergevoeligheid, specifieke tekorten, zoals vetzuren en aminozuren en een elektrosmog of geopathie belasting met invloed op de hersenen.
 • Een allergie is een storing van het immuunsysteem onstaan door ťťn of meerdere van de 15 oorzaakcategorieŽn die met het PROGNOS-systeem vast te stellen en op te heffen zijn.
 • Constitutioneel eczeem gaat meestal gepaard met een niermeridiaanstoring, waarbij er sprake is van een toxische belasting, bijvoorbeeld door inentingen, medicatie, tandmaterialen, narcosemiddelen of verfstoffen in combinatie met niet geÔntegreerde emoties.
 • Bij fibromyalgie is er sprake van een spiermetabolisme storing door een combinatie van een sluimerende virusactiviteit, onverwerkte emoties met hypofysestoring en een levermeridiaan storing die door allerlei oorzaken, meetbaar met PROGNOS, ontstaan kan zijn.
 • Multiple Sclerose gaat veelal gepaard met een zwaar metaalbelasting, een virusbelasting en een ernstige geopatische/elektrosmog belasting.
 • Bij spastische dikkedarm klachten vinden we vaak een onverwerkte emotie in combinatie met een pathogene schimmel-, virus-, bacterie- en /of parasietactiviteit.
 • ReumatoÔde arthritis wordt sterk geactiveerd door gebitsklachten, zoals wortelkanaalklachten, een dikkedarm- en levermeridiaanstoring en een pathogene bacterieactiviteit in de darmen.

Als een ziekte erfelijk aanwezig is kan deze erfelijke zwakte geactiveerd worden door elk van de 15 oorzaakcategoriŽn. Door de aanwezige oorzaken te elimineren kan de erfelijk aanwezige ziekte voorkomen of afgeremd worden. Afhankelijk van het stadium waarin de ziekte zich bevindt, leidt dit tot een bepaalde mate van verbetering of genezing.

Wat kan Prognos voor u betekenen?

Lees het artikel Uit de kosmos voor uw gezondheid.
Verder kunt u veel informatie vinden op www.prognos.info.


terug naar overzicht Werkwijze